En mötesplats för vatten- och avloppsfrågor

Vatteninfo Sverige AB


2019-05-18

Vattenlördag i Norrtälje

Årets första vattenlördag börjar med information från Södra Roslagen Miljö och hälsoskyddskontor. Lisa Andersson pratar om vilka lagar som gäller för er som har sommarkaffe, samfällighet eller restaurant med eget vatten. 

Våra utställare visar lösningar för just era vatten och avloppsproblem.

Jonathan Alm, Norrtälje kommuns avloppsrådgivare föreläser om lagar, regler och teknik för enskilt avlopp.

Välkommen!

Vill du ha en lätt lunch, anmäl dig här