En mötesplats för vatten- och avloppsfrågor

Kurser

Här är de kurser vi har inplanerade framöver. Hittar du inte vad du söker? Kontakta oss så hjälper vi dig

För dig som är grävmaskinist och vill lära dig anlägga infiltrationer som håller! Kursen vänder sig till alla entreprenörer som gräver i fastighet för att anlägga infiltration/markbädd för spillvatten (WC och BDT) samt dagvatten dimensionerad för enskilda avlopp, det vill säga för under 50 personer.
Kurstillfällen
27 - 28 november 2017 (Steg 1)

Kursen vänder sig till er som har egna eller gemensamma avloppsanläggningar och till entreprenörer som behöver kunna ta prover på minireningsverk eller andra anläggningar med provtagningspunkter (t.ex. markbädd)
Kurstillfällen
15 februari 2019 (Steg 1)

För er med samfällda lösningar och för er entreprenörer som behöver ta prover. Heldagsutbildning med föreläsarefrån WSP och Vatteninfo.
Kurstillfällen
14 februari 2019 (Steg 2)

Diplomkurs – entreprenadjuridik, anläggning och livsmedelshygien (VA) En specialdesignad kurs för dig som är entreprenör och gör VA-installationer mellan hus och tomtgräns

En kurs för alla markentreprenörer som vill veta mer om vad som gäller juridiskt i kontakten med andra företag och kommuner vid anläggningsarbeten samt hur man skriver bra avtal med mera

En kurs för alla markentreprenörer som vill veta mer om vad som gäller juridiskt i kontakten med privatpersoner vid anläggningsarbeten samt hur man skriver bra avtal med mera