En mötesplats för vatten- och avloppsfrågor
logo

Grundfos AB

0771-322300 • 431 24, MÖLNDAL • info-se@grundfos.com

Hemsida

Kompletta villapumpstationer
För avlopp och dränering från LTA-områden, enskilda hushåll, flerfamiljshus samt mindre industrier

Lättrycksavlopp på Grundfos sätt - Grundfos LTA-lösningar
I ett konventionellt ledningssystem för spillvatten läggs ledningarna på frostfritt djup (ca 2 m) med självfall. Ett LTA-system kräver inget självfall och ledningarna kan förläggas grunt (0,8-1,0 m djup) och då förses med isolering och frostskydd

 

Varje fastighet i området förses med en villapumpstation
som binds ihop till ett nät som
pumpar spillvattnet till en mellanpumpstation
för vidaretransport till det kommunala nätet.


Fördelarna med ett LTA-system är bland annat
låga energikostnader och kostnadsefffektiv
installation. Små pumpledningar gör det även
möjligt att ta sig fram i terrängen utan något
större ingrepp i naturen och lämpar sig utmärkt
i kuperade områden med befintlig bebyggelse.

 

Grundfos villapumpstation PUST med SEG
avloppspump har ett effektivt skärsystem för
bortpumpning av avloppsvatten hos enskilda
hushåll, flerfamiljshus och LTA-system.


Grundfos villapumpstation med SEG AUTOADAPT
eliminerar behovet av automatikskåp,
nivåvippor och elektroder eftersom pumparna
är konstruerade med integrerad nivåreglering.


Installera pumpen i brunnen och den anpassar
automatiskt driften efter rådande driftsförhållanden,
t ex en eller flera pumpar i brunnen.
SEG AUTOADAPT erbjuder även möjlighet till
felmeddelanden och kommunikation.


Grundfos SEG AUTOADAPT i korthet
• SEG AUTOADAPT är en skärande avloppspump för
säker drift. Pumpen har inget behov av automatikskåp,
elektroder och vippor. Allt är inbyggt i pumpen.
• Nivåsensor med automatisk start/stopp
• Motorskydd mot överström och hög temperatur
• Konditionskörning var 3:e dag (2 sek)
• Torrkörningsskydd
• Snabbkoppling av kabel till pump i rostfritt stål
• Inbyggd larmfunktion & möjlighet till kommunikation
• Slurpfunktion/självrensande tömningsfunktion


Grundfos PUST i korthet
• Finns med diameter fr. 400 mm till 1 700 mm
• Finns i höjder fr. 1 000 mm till 6 000 mm
• Tillverkad i polyetylen, korrosionsbeständigt
material. Rörinrede i rostfritt stål
• AVK ventiler
• Barnsäkert lock, gång- och cykelbart
(körbart lock som tillbehör)
• Inlopp tas på plats – anpassas till befintliga rör