En mötesplats för vatten- och avloppsfrågor
logo

Xylem Sverige

08-4756700 • Gesällvägen 33 174 87, Sundbyberg • sweden@xyleminc.com

Hemsida

Xylem tillverkar och säljer energieffektiva vattensystem

Xylem ser till att du får rent dricksvatten till din kran, våra pumpar transporterar det smutsiga vattner till reningsverken och hjälper industrin med allt från kylsystem till att tömma gruvor på vatten. Vi har en omfattande teknisk kunskap och strävar efter att finnas nära våra kunder för att snabbt kunna vara på plats. Vår omfattande och kvalificerade serviceverksamhet gör att du kan känna dig trygg med våra lösningar.

Många känner oss via våra varumärken, Flygt, Lowara, Godwin och Leopold. I Sverige finns vi representerade med kontor och serviceverkstäder från Gällivare i norr till Malmö i söder. Koncernens största produktionsenhet finner du i småländska Emmaboda där våra Flygtpumpar tillverkas.

Klicka för att läsa vår kundtidning!Flygt LTA - ett riktigt avlopp för villor och fritidshus till ett rimligt pris!Flygt Compit 900

Det smarta sättet att ansluta till det kommunala avloppsnätet

Till skillnad från äldre avloppssystem kräver Flygt LTA inte självfall. Eftersom avloppet är trycksatt, räcker det att dra ledningarna i grunda diken som följer markkonturen, helt utan hänsyn till nivåskillnader i terrängen. Det betyder att en mycket stor del av kostnaden för det dyra schaktarbetet fösvinner. Dessutom blir det möjligt att få avlopp i exemplevis sjönära lägen eller på platser med högt grundvatten - det det helt enkelt inte går att få självfall.

Med över 30 års erfarenhet av LTA (Lätt Trycksatta Avlopp) och flera hundra tusen sålda tuggerpumpar har vi byggt upp en gedigen kunskap och erfarenhet. Därför har vi det som krävs för att ge svenska villor och fritidshus ett Riktigt avlopp!

>> Läs mer  här och se våra olika filmer om hur det går till att installera Flygt LTA

Varför ska man ansluta villor och fritidshus till det kommunala VA-nätet?

Det finns många bra skäl till att ansluta till det kommunala VA-nätet. Först och främst så minskas de orena utsläppen i sjö och mark vilket i sig är ett gott argument men du får dessutom en lättskött lösning som håller över tiden. Alternativet är slamavskiljare eller septitankar som i jämförelse kräver mer arbete och underhåll.