Program

8.00 – 8.30 kaffe och presentation av kursen och deltagarna

8.30 – 10.00 Bakgrund, lagar och regler för avlopp

10.00 – 11.00 Provtagning, felkällor.

11.00 – 12.00 Genomgång av provtagningsmetoder och utrustning

12.00 – 13.00 lunch

13.00 – 15.00 Praktiska övningar

15.00 – 16.00 Kunskapsprov

 

Anmäl dig till susann@gemva.se senast 18 januari

Pris 5000 kr inklusive lunch, kaffe och material 5000 kr Om man går både Vatten och avloppsprovtagning kostar båda kurserna tillsammans 8000 kr

(Pris för medlemmar i Vatteninfo eller GemVa 1000 kr)

Efter genomgånget och godkänt kunskapsprov får du en diplom som provtagare avlopp

Datum

24 januari 2019 (Steg 1) Läs mer