Vatteninfo Sverige AB


2019-11-19

Vatteninfo deltar i firandet av världstoalettdagen i Norrtälje

Inspiration vatten: Världstoalettdagen 2019

Vattencentrum Roslagen

 

En konferens för politiker, tjänstepersoner inom VA, bygg och miljö samt konsulter och företag inom vatten och avloppsområdet. Dagen syftar till att belysa möjligheter och hinder i Sverige för att alla ska ha tillgång till hållbara vatten och avloppslösningar.

 

Plats: Aula Havet – Astrid Lindgrens gata 2A

08.30

Kaffe & Registrering

Entren / Cafe Campus

09.00

Introduktion

Folke Rydén

09.05

Välkomsttal

 

09.15

Östersjön, hot eller hopp?

Folke Rydén

10.15

Bensträckare

 

10.30

Utvärdering, hållbarhet och funktion av små avloppssytem.

Brenda Vidal, Luleå Tekniska Universitet

11.00

Ureahygienisering av slam från små avlopp

Maria Jaki Borg, Haninge Kommun

 

 

 

 

Plats: Culinar (Lunch, Vilhelm Mobergs gata 2) & Vattencentrum (Utställning, Kaserngatan 11)

11.40 – 12.30

Lunch Grupp A 

 Utställning Grupp B

12.30 – 13.20

Utställning Grupp A 

 Lunch Grupp B

 

Plats: Aula Havet – Astrid Lindgrens gata 2A

 

 

 

13.30 – 14.00

Återvinning av växtnäring från stora reningsverk

Gunnar Thelin, Ekobalans

14.00 – 15.00

Juridik kring små avlopp & slam

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

15.00

Kaffe

 

15.30 – 16.10

Dricksvattenteknik, Öland

Billy Gidö, Mörby Långa kommun

16.10 – 16.40

Grundvatten i kustområden

Robert Earon , KTH

16.40 – 17.00

Diskussion och avslutning;

Hinder och möjligheter för hållbara VA-system i kustområden

Vatten/Avlopp/Slam

 

 

 

Plats:             Aula Havet & Vattencentrum, Campus Roslagen

Adress:          Astrid Lindgrens gata 2A & Kaserngatan 11, Norrtälje

Datum:          Tisdag 19 november 2019

Tid:                08.30 – 16.45

Pris:               600 kr (ex moms)

Anmälan till konferensen här (Vattencentrums hemsida)