Vatteninfo Sverige AB


2020-07-09

Vattentorsdag i Norrtälje om dricksvatten

För fastighetsägare, samfälligheter och företag

Vi öppnar utställningen kl 10 och vi har öppet till 19.00 

Seminarier 

16.00 - 17.00 För samfälligheter och företag: Drift av vattenverk, regelverk för dricksvatten 

17.00 - 18.00 För privatpersoner: hur du sköter din brunn

 

Anmälan krävs, anmäl dig här