Vatteninfo Sverige AB


2020-08-06

Vattentorsdag i Norrtälje om ledningsnät

För fastighetsägare, samfälligheter och företag

Vi öppnar utställningen kl 10.00 och vi har öppet till 19.00 

Fri entré, kaffe finns till försäljning

Seminarier 

16.00 - 17.00 För samfälligheter och företag: Drift och underhåll av ledningsnät

17.00 - 18.00 För privatpersoner: Kan husets gamla ledningar påverka mitt dricksvatten? Kan man koppla spolvatten från filtret till avloppet?

Under Coronapandemin vill vi att ni anmäler er till våra öppna dagar: Vi begränsar antalet deltagare enligt myndigheternas rekommendationer.

Anmälan krävs, anmäl dig här