Vatteninfo Sverige AB


2020-11-03

Diplomkurs Provtagning av Dricksvatten

Få en ökad kompetens i provtagning av dricksvatten. Genom kunskap kring lagar och regler, vattnets biologiska föroreningar och kemiska sammansättning samt korrekt utförande av de praktiska momenten kan vi minimera risken för misstag. 

För kommuner, samfälligheter, drifttekniker, privatpersoner och företag. 

Program: 

9.00-11.00 Lagstiftning dricksvatten

11.00-12.00 Vattnets kemiska sammansättning

12.00-13.00 Lunch 

13.00 - 14.00 Vattnets biologiska föroreningar

14.00 - 14.30 Kaffepaus 

14.30 - 16.30 Provtagning när och hur 

Kursinnehållet baseras på riktlinjer från Swedish Institute of Standards (SIS).

Efter avslutad kurs erhålls samtliga deltagare ett diplom som bevis för avklarad kurs. 

Plats: Vatteninfos lokaler - Kaserngatan 11 i Norrtälje

Pris: 5000kr

Pris GemVA samfälligheter: 3.750kr

(Kursmaterial och Lunch ingår i priset)

 

Anmäl dig här 

Varmt välkomna!