Vatteninfo Sverige AB


2021-07-03

Premiär för sommarens lördagsöppet på Vatteninfo!

Välkommen till Vatteninfo under lördagar i sommar. 

Öppettider: 10 - 14

Vi har en permanent utställning för vatten och avloppsprodukter som ni kan titta och känna på här på plats. Gråvattenfilter, BDT anläggningar, förbränningstoaletter, vakuumtoaletter, regnvattenåtervinning, slamavskiljare, modler för infiltration och markbädd, pumpstationer, dricksvattenfilter, mätarbrunnar och mycket annat. Många i naturlig storlek så ni kan se hur mycket plats ni kommer att behöva vid installationen. 
Kom och bekanta er med alla intressanta saker och få adress till entreprenörer och branschorganisationer.

Ni kan även hämta flaskor för att testa ert vatten i vårt laboratorium

Välkomna varje lördag från 3 juli till och med 14 augusti! Öppettider: 10 - 14

Som alltid, fri entré.

Vill ni boka möte med en leverantör eller entreprenör? Maila till info@vatteninfo.com så hjälper vi er att träffa rätt företag.