Vatteninfo Sverige AB


2021-10-14

Vatten-och avloppskväll för Samfälligheter & Allmänheten

Torsdagen den 14 oktober kl 16-19 anordnar Vatteninfo en vatten-och avloppskväll för samfällighet och allmänhet. Förutom att träffa leverantörer och entreprenörer i vår utställning Vattenexpo kan du även ta del av seminarier och information om enskilt och samfällt vatten och avlopp samt få svar på frågor. Deltagandet kan ske både fysiskt och digitalt, anmäl dig till evenemanget här


Program: 

Utställning med teknik är öppen hela dagen från 10.00. 

16.00 - 16.55 Träff för samfälligheter, seminarie om dricksvatten 

  • 16.00 - 16. 30 Dricksvatten, felsökning från brunnen till vattenverk och kran
  • 16.30 - 16.55 Nivåmätning i brunnen, ny teknisk lösning från Aqvify
  • 16.45-16.55 frågor

17.00 - 17.55 Träff för samfälligheter, seminarie om avlopp 

  • 17.00 -17.30 Vad betyder de olika parametrarna i kotrollprogrammet? Hur påverkar de miljön? Vad ska vi tänka på så att de inte överskrids?
  • 17.30 -17.45 produktpresentation
  • 17.45-17.55 frågor

18.00 - 18.30 Seminarie om dricksvatten för fastighetsägare

  • 18.00-18.15 Vad betyder de olika parametrarna och bedömningarna från laboratoriet?
  • 18.15 - 18.30 Hur tar vi reda på vilka åtgärder är bäst för att få bra dricksvatten?

18.30 - 19.00 Seminarie om avlopp för fastighetsägare :Lagar regler och olika tekniska lösningar för små avlopp

 

Om du vill möta en specifik leverantör eller entreprenör, kontakta oss på info@vatteninfo.com. Här hittar du alla våra utställare. 

Länk till anmälan. 

Varmt välkomna!