Vatteninfo Sverige AB


2021-11-04 - 2021-11-05

Diplomkurs i dricksvattenteknik och juridik

                                  

 

Syftet med denna kurs är att öka kompetens, självständighet och trygghet i förvaltning av gemensamhetsanläggningar för dricksvatten genom ökad teknisk och juridisk kunskap. 


Vatteninfo Sverige AB organiserar denna diplomkurs i dricksvattenteknik och juridik för samfälligheter, företag, kommuner, drifttekniker, entreprenörer, VVS-are, konsulter och tillsynsansvariga. Under kursen kommer vi att gå igenom grunderna i lagar och regler, tekniska lösningar för att uppnå vatten av god kvalitet, hur man skyddar vattnet från föroreningar samt hur man kontrollerar vattenkvaliteten. Kursen är två dagar lång uppdelad i fyra delar. Föreläsare från Vatteninfo, GemVA samt SRMH. Du kan delta både digitalt eller på plats hos oss på Kaserngatan 11 i Norrtälje.


Program: 

Dag 1

Del 1 - Juridik: Vilka regler gäller? 

8.00 - 10.00 Dricksvatten, lagstiftning och regelverk 

10.00 - 11.00 Livsmedelshygien 

11.00 - 12.00 Nödvändig dokumentation 

12.00 - 13.00 Lunch 

Del 2 - Kemi och biologi: Vad kan vattnet innehålla? 

13.00 - 14.00 Vattnets kemiska och biologiska sammansättning 

14.00 - 15.30 Provtagning och hantering av prover 

15.30 - 16.00 Tid för frågor 

Dag 2

Del 3 - Reningsteknik

08.00 - 10.00 Reningsmetoder grundvatten 

10.00 - 12.00 Reningsmetoder Ytvatten

12.00 - 13.00 Lunch 

Del 4 - Drift och underhåll

13.00 - 14.30 Felsökning i vattenverk, från brunn till kran 

14.30 - 15.30 Felsökning i ledningsnät 

15.30 - 16.00 Tid för frågor 

Kursen hålls digitalt samt på plats (med ett begränsat antal fysiska platser pga rådande restriktioner) på Kaserngatan 11 i Norrtälje kl 08.00 - 16.00 båda dagarna. 

Kursavgiften är 5000:- 

För medlemmar i GemVA samt utställare i Vattenexpo är kursavgiften 3750:- 

Avgiften inkluderar kursmaterial, samt lunch och kaffe till de som deltar på plats, samt rabatt på hotellboende vid behov. 

Kursen kommer även att hållas som fördjupningskurser där varje del blir en kurs på två dagar med en praktisk del på vardera. Om du är intresserad av att delta vid fördjupningskurserna, kontakta oss för tid och plats. 

Anmäl dig till kursen vid länken nedan, eller kontakta oss via mail info@vatteninfo.com eller telefon 08 - 428 431 53. 

Varmt välkomna! 

Anmälan

Anmälan sker via anmälningsformuläret här.
Ni kan även beställa kursen för att hållas på plats hos er för att anpassa informationen till er anläggning vid önskat datum för en tillkommande avgift. 

Vid frågor, önskemål eller annat rörande kursen skicka ett mail till info@vatteninfo.com.