Vatteninfo Sverige AB


2022-10-25

Diplomkurs - Provtagning av avloppsvatten

Vi välkomnar kommuner till en provtagningskurs i utsläpp av avloppsvatten i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer.

 

Provtagning - Utsläpp av avloppsvatten
Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier
(SNFS 1990:11 Grundföreskrift -Kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid
ackrediterade laboratorier m.m.)
angett att personal som utför utsläppskontroll ska kunna visa att de har föreskriven
kompetens för denna verksamhet. Genomgången kurs, med godkänt kursprov, ger ett diplom
som visar att deltagarens kompetens uppfyller myndigheternas krav.

Vi ger dig kunskap och trygghet!

Innehåll 

Kursen omfattar två dagar på sammanlagt 15 timmar och är framtagen i samarbete med naturvårdsverket och uppfyller de krav som ställs i ovan nämnd föreskri. 

Förutom aktuell miljölagstiftning redovisas metoder och felkällor avseende provtagning och flödesmätning liksom demonstration av provtagnings- och flödesmätningsutrustningar. 

Deltagarna får också genomföra teoreska och praktiska övningar innan slutprovet. 

Mål 

Kursen ger den kunskap som krävs a utföra utsläppskontroller, inklusive provtagning och flödesmätning, så att kvalitetssäkringen upprähålls i hela provtagnings- och analyskedjan. 

Deltagare 

Kursen vänder sig till personal som utför, eller som kommer a utföra utsläppskontroll, provtagning och flödesmätning och som vill säkerställa relevant kompetens. 

 

Pris för kursen: 

2 dagar 10 000 kr/pers exkl. moms. 

Anmäl dig via e-post till: michael.kroon@vatteninfo.com

 

Datum: 25-26 Oktober 2022. 

Plats: Vatteninfos lokaler - Kaserngatan 11 i Norrtälje. 
 

Välkommen!