Vatteninfo Sverige AB


2023-03-04

Lördag om de nya dricksvattenföreskrifterna. LIVSFS 2022:12

De nya dricksvattenföreskrifterna utkom från tryck i december 2022 som en tillämpning av EU:s nya dricksvattendirektiv. 

Föreskrifterna har flera nyheter som påverkar alla dricksvattenanläggningar som antingen producerar vatten för fler än 50 personer eller 10 kubikmeter per dygn, eller har en del som är verksamhet (Kafeer, restauranter, skolor, förskolor,mfl.) .

Program för dagen

10.00 - 10.30 Kaffe och introduktion

10.30 - 11.30 Information från Södra Roslagens Miljö och Hälsa:

De nya föreskrifternas införande och tillämpning.

Nya riskklassnings- och debiterings-modellen.

11.30 - 12.30 Utställningstid.

12.30 -14.00 Produktpresentationer.

Ambiductor (Rosemary Uppgård) 12.30 - 12.45

ACWT (Åland Advanced Water) Per Löfqvist 12.45 - 13.00

Aqvify (Rikard Tidala) 13.00 - 13.15 

Anolytech (Cristian Sterning) 13.15 - 13.30

 

 


Mer information och anmälan!