Vatteninfo Sverige AB


2023-09-28

GEMOVA projektet - träff för leverantörer av avloppsanläggningar -

Inom projektet GEMOVA  (Generella Modeller för VA) ska vi undersöka och visa vilka lösningar finns för att leverera rent och hälsosamt  dricksvatten och rena avlopp för samfälligheter med ca 25 fastigheter och uppåt. Fokus ligger i områden med vattenbrist

Vi vill bjuda er till ett andra möte där vi ska diskutera förutsättningar för att lösa olika avloppsvattenproblem i dessa områden med fokus att skapa relevanta förfrågningsunderlag och offertvärderingar.

Vårt projekt kommer att resultera i en checklista och en manual för upphandling av anläggningar. Projektet komemr att pågå under hela 2023 men det här möte kommer att fastställa dokumenten för avloppslösningarna.

Projektet finansieras av LEADER Stockholmsbyggd, ägs av BLU, en förening i Norrtälje kommun och projektdeltagare finns i Norrtälje, Värmdö och Haninge. Slutsatserna och dokumenten som kommer från projektet kommer att underlätta för samfälligheter att lösa sina problem på ett strukturerat sätt och baserat på fakta och kunskap.

Vi vill bjuda er att delta i ett informations och arbetsmöte på plats på Stockholmsvägen 59 i Norrtälje, den 28 september kl 9-16

Mer information och anmälan!