logo

Borrföretagen i Sverige Ek. för.

0771-282684 • Brinellvägen 23 114 28, Stockholm • info@borrforetagen.se

Hemsida

Om Borrföretagen

Borrföretagen i Sverige är en branschorganisation och sammanslutning av borrentreprenörer som bland annat arbetar med borrning av energi- och vattenbrunnar, grundläggningsborrning, prospektering samt markundersökningar. Vi förenar cirka 80 % av brunnsborrningsbranschen.

Organisationen bildades i november 2019, när Geotec och Avanti, två föreningar som funnits sedan 1970-talet gemensamt röstade för en sammanslagning.

Verksamhet

Borrföretagen är en medlemsstyrd organisation som verkar för god kvalitet, säkra arbetsplatser och framgångsrika företag i borrbranschen genom samarbete, utbildning och utveckling.

 

Vi arbetar bland annat med att:

  • Tillgodose medlemmarnas behov av service, support, information och innovationer.
  • Gynna forskning och den tekniska utvecklingen i branschen.
  • Utbilda och föreläsa om borrning, brunnar och geoenergi.
  • Samverka med marknadens aktörer, myndigheter och andra organisationer.
  • Förbättra arbetsmiljön inom borrbranschen.
  • Förbättra systemet för yrkescertifiering i branschen.