logo

Aquato Umwelttechnologien GmbH

+49(0)5221 10219-0 • Ernstmeierstr. 24 D-32052, Herford • info@aquato.de

Hemsida

AQUATO® RENINGSVERK

HELT BIOLOGISK RENING AV AVLOPPSVATTEN FÖR NYBYGGEN OCH FÖR EFTERMONTERING

AQUATO ® småskaliga reningsverk, nu med en ny generation av enkla kopplingar för pumpar och luftningar - sparar tid och pengar!

Rent vatten är framtiden - för oss alla och för våra barn och kommande generationer. Våra vattenreningsverk - och du - bidrar med mycket för den här framtiden. Reningsverk från AQUATO ® erbjuder framtidsorienterade tekniker med den bästa tillgängliga tekniken till överkomliga priser och de kan uppfylla framtidens krav med minimal ansträngning. AQUATO ® – enkel och flexibel. Så att du kan bevara en del av framtiden idag tillsammans med vår teknik.

Många gamla verk drivs mekaniskt och låter slammet sedimentera i en septisk tank. Det grovt förbehandlade avloppsvattnet sipprar ut i marken och förorenar därför grundvattnet betydligt.

Därför kräver fler och fler länder en modernisering av de befintliga gamla avloppsreningsverken enligt EU-standarder!

Aquato® hjälper dig med ett pålitligt reningsverk som tillhör den senaste och mest avancerade generationen!

AQUATO® RENINGSVERK är godkända av DIBt, Deutsches Institut für Bautechnik, som är den myndighet som övervakar och kontrollerar efterlevnaden av europeisk lag och standard samt ger nationella tekniska godkännanden för byggnadsprodukter såsom reningsverk.


Läs mer om oss på vår hemsida där det också finns produktpresentationer på svenska.