logo

Aarsleff Rörteknik AB

08-59476400 • 196 02, Kungsängen • info@aarsleff.se

Hemsida

Relining av ledningssystem

Aarsleff Rörteknik är den partner ni söker för att hitta lösningar på VA-tekniska frågor kring ledningsförnyelse. Sedan snart 40 år förnyar vi ledningssystem i olika miljöer.
 

Vi bygger nya rör i gamla avloppsledningar snabbt och skonsamt med marknadens ledande teknik. Vår teknologi lämpar sig väl för samfälligheter och bostadsrättsföreningar då vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar med minimal störning för människor, trafik och miljö.

Du finner ytterligare information om Aarsleff Rörteknik på vår hemsida www.aarsleff.se