logo

Treewell Biologisk Avloppsrening AB

0793-49 88 97 • Hargs by Södergården 88 760 21, Vätö • info@treewell.se

Hemsida

TreeWell är en modern biologisk avloppsrening för enskilda avlopp. I dagsläget finns i tre modeller och den största modellen fungerar som ett reningsverk med möjlighet att ansluta upp till 10 hushåll (50 helårsboende).

Föregångare till TreeWell har varit i drift sedan 2008 med flera hundra installationer och visar goda resultat.

TreeWell bygger på mikrobiell biofilm och samverkar mellan växter, mikrober och protozoer. Anläggningen fungerar som ett eget kretslopp och lämnar inget annat avfall än rent vatten, och är nära underhållsfritt.

TreeWell kräver alltså ingen slamtömning och ingen tillsats av kemikalier.

Under 2016 har TreeWell även installerats för rening av lakvatten.

HUR FUNGERAR DET, EGENTLIGEN?

TreeWell består av två lika stora ”tankar” som är 2 m i diameter och 1 m (eller 2 m) höga och som är kopplade bredvid varandra.

Tank 1 är sluten och konstruerad som en biofilmsreaktor och nedbrytning sker av mikroorganismer i anaerob (utan syre) miljö. Innehållet pumpas över till tank 2 som är öppen och aerob (syrerik). I tank 2 finns växter som  behandlar vattnet tillsammans med mikroorganismer.

Innehållet som lämnar tank 2 är rent vatten och kan användas till att vattna i trädgården mm.

Läs mer på vår hemsida http://treewellbiologiskavloppsrening.se