logo

AKKVA

070-555 46 55 • Gärdsnäsvägen 32 , 761 12, Bergshamra • info@akkva.se

Hemsida

Vi vänder oss till dig som behöver ett nytt avlopp.
Vi är totalentreprenör och konsult som är specialist på enskilda avlopp, från VA-utredning till färdig anläggning.
Vi säljer och installerar anläggningar för egen produktion av dricksvatten till hushåll med strandnära boende.

               

Tjänster:

Avloppsanläggningar:

 • VA-utredningar
 • ansökningshandlingar
 • perkolation-/siktprov
 • projektering
 • försäljning
 • installation
 • uppstart/driftsättning
 • dokumentation
 • provtagning
 

Vattenrenare/avsaltningsanläggningar:

 • projektering
 • försäljning
 • installation
 • uppstart/driftsättning
 • dokumentation
 • service och underhåll
 • provtagning