logo

TA Teknik AB

0708-919096 • Stora Stenslättsvägen 14 139 90, Värmdö • ta.teknikab@gmail.com

Hemsida

Markarbeten och avloppsteknik på Värmdö. Och mycket mer!

TA Teknik AB. Värmdö jobbar med markarbeten och avloppsteknik. Vi säljer och levererar även makadam, jord och sand samt hjälper till med landskapsutformning. Kontakta oss för att få hjälp med rätt beslut innan du genomför ditt projekt!

 

Nyanläggning av markavlopp

Nyanläggning av markavlopp i enlighet med kommunal standard, dvs vi utför arbetet med samma standard som kommunen i huvudnäten. Vi utför även renovering av befintliga system.

Anslutning till kommunalt avloppsnät

Anslutning av fastigheter till det kommunala avloppsnätet med självfall eller med tryckavloppspumps-teknik.

Bygglovsansökan för enskilt avlopp

På konsultuppdrag hjälper vi till med bygglovsansökan för enskilt avlopp hos Värmdö kommun. Vi kan även ta hand om utförande, drift och skötsel av ditt enskilda avlopp.

Minireningsverk och avloppspumpar

Vi säljer och installerar minireningsverk av märket FANN med tio års garanti samt utför service och nyförsäljning av skärande avloppspumpar