logo

JL Entreprenad AB

0739280228 • Gåvstavägen 82 755 96, Uppsala • info@jlentreprenad.se

Hemsida

 

                          Välkommen!

Vi på JL Entreprenad erbjuder allt inom markarbeten samt transporter av jord och grus till företag och privatpersoner. Vår främsta inriktning är stenläggningar mm. Tillsammans med våra samarbetspartner tillhandahåller vi även tjänster som sprängning, asfaltering, anläggning av gräsmatta mm. Vi hjälper er att på bästa och enklaste sätt få ert markarbete utfört. Vi har funnits sedan 2009 i Uppsala och har ett arbetsområde som sträcker sig från Gävle i norr till Stockholm i söder. 

Glöm inte ROT-avdraget. Vi försöker att upplysa om detta men det kan ibland missas, så säg till om du har möjlighet till avdraget​.                                                                                                            

JL Entreprenad jobbar för dig. Vi utför det mesta innom mark och sten.

- vatten och avlopp

- stenläggningar                                                                                           

- murbyggen

- tomtplaneringar

- grävning

- schaktning

- transporter

- grundisoleringar/dräneringar