logo

IMD Sverige AB

040-6316090 • Företagsgatan 9 233 21, Svedala • info@imd-system.se

Hemsida

Varför individuell mätning?

Vatten- och värmemätning

Det finns många anledningar till att man inför individuell mätning och debitering av vatten eller värme i en fastighet eller i en förening.
Oftast handlar den om en kombination av flera faktorer, där de som oftast spelar störst roll är ekonomi och rättvisa. Ekonomin berörs på så sätt att förbrukningskostnaderna i många fastigheter ökar för varje år som går. Och man vet med säkerhet att förbrukningen sjunker med 15-25 procent när man inför IMD. Detta innebär att vatten och energikostnaderna sjunker, vilket i sin tur innebär att man kan betala tillbaka pengar till de som sparar. Kostnaden för att installera mätare är relativt liten om man ser till fastighetens totala besparing.
På köpet får man dessutom en rättvis kostnadsfördelning där varje hushåll betalar för sin egen förbrukning, varken mer eller mindre. Inte sällan är detta väl så viktigt, eftersom det normalt är ett fåtal hushåll (ca. 10%) som står för en stor andel (ca. 25%) av förbrukningen.
En besparing på 20% av värmeförbrukningen innebär en ungefärlig besparing på 1 000 - 1 500 kr per hushåll och år.
En besparing på 20% av varmvattenförbrukningen innebär en ungefärlig besparing på 400 - 600 kr per hushåll och år.

Gemensam el med undermätning

När det gäller gemensam el så är detta något som man normalt inte inför för att betala sin individuella förbrukning, eftersom man oftast redan har individuella elmätare som nätägaren ansvarar för.
Omställningen till gemensam el med undermätning görs istället för att man ska undvika att betala de allt högre fasta abonnemangskostnaderna. Men gemensam el köps istället all el in via fastighetsabonnemang.
De gamla elmätarna ersätts med nya som hyresvärden eller föreningen äger.

Fördelen för dig som medlem eller hyresgäst är att du då sparar en stor del av den fasta kostnaden, som normalt uppgår till 1 000 - 1 500 kr per hushåll och år.