logo

AquaRent Sverige AB

044-100523 • Mossvägen 12 c 291 59, KRISTIANSTAD • info@aquarent.se

Hemsida

Vi arbetar hårt för att kontinuerligt ta fram effektivare filter som förbrukar mindre vatten och salt och dessutom är fria från kemikalier

AquaRent har sedan 1996 konstruerat och byggt vattenreningsanläggningar för framställning av rent dricks-, hushålls-, process- och bevattningsvatten. För att säkerställa kvaliteten och funktionen hos våra produkter så sker all vår utveckling och en stor del av vår produktion i Sverige. Vi arbetar också uteslutande med komponenter från världens ledande leverantörer.

Välkommen till Aquarent – Rent vatten på riktigt!

 

 

Analyser

En grävd brunn bör genomgå en kemisk/fysikalisk vattenanalys vart tredje år, enligt rekommendationer från Socialstyrelsen. I grävda brunnar är risken för bakterietillväxt betydligt större än i borrade brunnar, därför bör även en mikrobiologisk vattenanalys också göras i en grävd brunn.
I borrade brunnar är risken betydligt mindre för bakterietillväxt. Däremot bör en kemisk/fysisk vattenanalys samt en radonanalys genomföras för att undersöka halten av Radon.

Kontakta AquaRent på 044-10 05 23 eller info@aquarent.se så skickar vi provflaskor. Våra vattenanalyser undersöks sedan av Eurofins som är ett opartiskt samt ackrediterad laboratorium.