logo

Agusteco AB

076-790 12 22 • Spårhaga Intagsväg 53 427 50, Billdal • info@agusteco.se

Hemsida

AgustEco – Det miljövänliga avloppet

AgustEco AB erbjuder biologiska minireningsverk för enskilda avlopp i storlekar från 2-6 personer och uppåt. Signifikant för enheterna är den synnerligen höga reningsgraden och enkla hanteringen. Det renade vattnet klassas som tekniskt vatten och kan användas för trädgårds-bevattning, släppas ut i öppet vatten, dike eller infiltreras i marken. Slammet är biologiskt nedbrutet och kan användas som gödning eller blandas i kompost.