Organisationsplats, pris 5.200 kr/år

  • Egen redigerbar “box” på Vatteninfo.com, med länk till egna hemsidan samt kontaktknapp

  • Del i organisationshyllan, för att lägga broschyrer/visitkort etc

  • Möjlighet att ställa upp en liten roll-up på angiven plats, till rabatterat pris (5.200 kr)

  • Möjlighet att medverka på Vattendagarna

  • Lunch eller fika under Vattendagarna.

  • Möjlighet att använda utställningen för kundmöte

  • Få del av för er aktuella offertförfrågningar

  • Inbjudan till olika dialogmöten.

 

Vid intresse kontakta Susann Lövgren för mer information.

Tel: 08-428 431 53 . E-post: susann@gemva.se