Allmänheten bjuds in till en eftermiddag med tema minireningsverk. 

Kl 16. - 16.15 bjuds det på kaffe och introduktion till tekniken och vad kommunen ställer för krav för tillstånd.

17.00 - 17.30 kan utställare berätta om hur tekniken appliceras i deras produkter och vad de kan hjälpa allmänheten med.

17.30 - 18.00 blir det en guidad tur i utställningen 

18.00 - 18.30 nya utställarföreläsningar 

Sedan fri tid för utställning och frågor.

Datum

21 januari 2016 Läs mer