Inspiration Vatten 2016 – Vatten och hälsa!

 

Välkommen till en mötesplats för kunskap om vatten med forskare, företag, organisationer och andra intresserade som utbyter erfarenheter kring vatten och hälsa och vattnets hälsa. En dag med fokus på det utvecklingsarbete som pågår inom forskning, produkt- och tjänsteutveckling.

 

Fredag den 18 november 2016 klockan 09.00 - 16.30 i lokal Havet på Astrid Lindgrens gata 2A på Campus Roslagen i Norrtälje.

 

Vi inleder med föreläsningar som belyser olika aspekter av hur vi påverkas av och själva påverkar vattnets kvalitet. På eftermiddagen vidgar vi fokus lite och öppnar en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan forskare, projekt, företag mfl för att sprida kunskap och skapa möjligheter till nya samarbeten.

 

Program

 

09.00 – 09.30 Registering, kaffe och mingel

 

09.30 – 09.45 Välkommen! Hemlig gäst inledningstalar

Moderator Erik Winnfors Wannberg, chefredaktör på Cirkulation

 

09.45 – 10.15 Vattnets betydelse för hälsa – vikten av mineraler i vatten

Ingegerd Rosborg, forskare, Fil Kand. mm vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

 

10.15 – 10.45 Tungmetaller i vatten – hur påverkar de oss?

Maria Kippler, Post Doc vid Karolinska Institutet

 

10.45 – 11.15  Klimathotet och vattnets kvalitet

Bo Olofsson, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

 

11.15 – 11.30 Kan vi få bort medicinresterna ur vattnet?

Malin Alenius, chefsapotekare på vårdbolaget TioHundra i Norrtälje

 

11.30 – 12.15 Debatt, leds av Erik Winnfors

Med förmiddagens talare och

Amelia Strömberg Morey, verksamhetsledare UtvecklingsCentrum för Vatten, UCV

Berit Jansson (c), kommunalråd i Norrtälje

 

12.15 – 13.15 Lunch

 

13.15 – 13.45 Invigning av Vattencentrum Roslagen och Mathilda-labbet

Amelia Strömberg Morey presenterar verksamheten

 

13.45– 14:45 Kunskapsutbyte och möten

Grupper kring olika teman och projekt x 2

 

14.45 – 15.15 Water Aid, för social och ekologisk hållbarhet i Rwanda

Mikael Medelberg, tidigare VD på Roslagsvatten

 

15:15 – 16:00 Kunskapsutbyte och möten

Grupper kring olika teman och projekt x 2

 

Under eftermiddagen är det möjligt att delta i vattenprovning under ledning av Ingegerd Rosborg

 

16.00 – 16.30 Summering och avslut

 

17.00 – 19:30 Konferensmiddag för de som anmält sig

 

 

Anmälan senast den 8 november: https://simplesignup.se/event/83462

Kostnad, 500 kr för konferensen och 250 kr för middagen. Priser exkl moms

 

Vid anmälan finns möjlighet att  lämna information om din verksamhet, projekt eller forskning som då kommer att presenteras I konferensens programblad. Gör gärna det!

 

Frågor om konferensen kan ställas till:

Eva Johansson, eva.johansson@campusroslagen.se

Amelia Strömberg Morey, amelia@vattencentrum.se

 

 

Datum

18 november 2016 Läs mer