En mötesplats för vatten- och avloppsfrågor

Nyheter

Låga grundvattennivåer bäddar för vattenkris i sommar

22 FEBRUARI 2017

image
Låga grundvattennivåer på många håll i Sverige gör att vattenförsörjningen är i farozonen i sommar, enligt SGU:s statistik.

Slussen Building Services

Kuser - Vatten och Avlopp

17 FEBRUARI 2017

image
Kurser för dig som arbetar på Vatten- och Avloppsreningsverk.

Teknologisk Institut AB

Internationellt besök på vattencentrum

14 FEBRUARI 2017

image
Slussen.biz fanns på plats när en delegation med nästan 80 deltagare besökte Utvecklingscentrum för vatten, utställningen Vattenexpo, som drivs av Vatteninfo, och Mathildalabbet, i Norrtälje.

Slussen Building Services

Utvärdering av småskalig rening från läkemedelsrester

09 FEBRUARI 2017

image
Svenskt Vatten Utveckling släpper rapporten Utvärdering av småskalig rening från läkemedelsrester i källsorterad urin.

Slussen Building Services

Ny HaV-satsning för att minska utsläpp från små avlopp

09 FEBRUARI 2017

image
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, utlyser pengar till projekt för att minska utsläppen från små avlopp.


Slussen Building Services

Vatten & värmemätning med DIEHL Metering i framtiden!

03 FEBRUARI 2017

image
Med ett av de bredaste produktsortimenten på marknaden när
det gäller mätning av vatten, värme och kyla i kombination
med vårt insamlingssystem IZAR så samlar vi enkelt och smart
in mätvärdena för att sedan
exportera dem.

Diehl Metering AB

Mikrobiologisk riskbedömning av grundvattentäkter

03 FEBRUARI 2017

image
Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Mikrobiologisk riskbedömning av grundvattentäkter.

Slussen Building Services

NEWS Polska signs contract for distribution of LPS

03 FEBRUARI 2017

NEWS Polska adds to the assortment, pump and control products from Environment One Corp (US) and LPS low pressure sewer solutions from Skandinavisk Kommunalteknik AB (Sweden).

Skandinavisk Kommunalteknik AB, SKT

  Läs flera nyheter

Vattenbiblioteket
En databas där du hittar och förvarar rapporter och konsultutredningar om vatten

Vattenexpo
Permanent utställning för vatten- och avloppslösningar

Vattendagar
Temadagar på Vattenexpo

Kurser
Här kan du läsa mer och anmäla dig till våra kurser

Produkter
Läs mer om våra produkter

Nyttiga sidor
Andra sidor om vatten