En mötesplats för vatten- och avloppsfrågor

Nyheter

Hållbarhetsindex för effektiv samverkan mellan kommuner

02 DECEMBER 2016

image
Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Användning av hållbarhetsindex för effektiv samverkan mellan kommuner.

Slussen Building Services

Ta hem affären!

02 DECEMBER 2016

image
Släpp inte kunden till konkurrenten. Skaffa dig istället de medarbetare som krävs för att tacka ja till kunderna. Sverige har en framtid med många nybyggnationer och renoveringar. Anmäl din företagslärling VVS-montör till februaris utbildningsstart.

IUC, Installatörernas Utbildningscentrum

Ros och lite ris till Dricksvattenutredningen

02 DECEMBER 2016

image
Branschorganisationen Svenskt Vatten är i stort positiva till Dricksvattenutredningen men menar, i sitt remissvar, att kemikaliesamhällets faror inte tas på tillräckligt allvar.

Slussen Building Services

Örebroarna uppmanas spara på drickat

01 DECEMBER 2016

image
Örebro kommun uppmanar sina innevånare att spara på vattnet på grund av låga vattennivåer i Svartån och till ån kopplade sjöar, varifrån man hämtar sitt dricksvatten.

Slussen Building Services

IFO Vattenrening söker nu en erfaren Projektledare

30 NOVEMBER 2016

image
Vi söker nu en erfaren Projektledare med lämplig teknisk bakgrund.

IFO Vattenrening AB

Sulzer erbjuder effektiv renvattenhantering

30 NOVEMBER 2016

image
Sulzer har lång erfarenhet av att hantera renvatten. Nu presenterar vi ett komplett program för försörjning och distribution av rent vatten till kommuner och industri.

Sulzer Pumps Sweden AB

Bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar

30 NOVEMBER 2016

image
Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar – Materialval och provtagningsplan inför fullskalestudie.

Slussen Building Services

Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten

30 NOVEMBER 2016

Havs- och Vattenmyndigheten presenterar rapporten Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten.

Slussen Building Services

  Läs flera nyheter

Vattenbiblioteket
En databas där du hittar och förvarar rapporter och konsultutredningar om vatten

Vattenexpo
Permanent utställning för vatten- och avloppslösningar

Vattendagar
Temadagar på Vattenexpo

Kurser
Här kan du läsa mer och anmäla dig till våra kurser

Produkter
Läs mer om våra produkter

Nyttiga sidor
Andra sidor om vatten