Vatteninfo Sverige AB


2020-02-20

Entreprenörsträff i Värmdö

 


Vatteninfo bjuder in till en entreprenörsdag i Värmdö torsdagen den 20 februari 2020 (B2B). 

Plats: Gustavsbergsteatern. (Gustavsbergs centrum)

Dagen är kostnadsfri! 

På Entreprenörsdagen träffar ni andra entreprenörer som jobbar med installation och service av enskilda VA-anläggningar. Vi informerar även om våra kurser, vår permanenta utställning Vattenexpo (som finns i Norrtälje) samt ger er inspiration att utveckla ert företagande.

Anmäl dig här

Program

Kl 13.00 - 13.30: Presentation om GemVA och Vatteninfo - två serviceorganisationer för enskilda och gemensamma lösningar för vatten och/eller avlopp. Amelia M Strömberg och vår avloppsrådgivare i kommunen 

Kl 13.30 - 14.00: Presentation av vårt kursutbud för entreprenörer och kort om lagar och regler runt enskilt/gemensamt VA. Amelia M Strömberg.

Kl 14.00 - 14.30: Bensträckare med kaffe och tilltugg.

Möjligheter för frågor, berätta om egna upplevelser och erfarenheter inom branschen.

Kl 14.30 - 15.00: Vidar Eriksson VD från VALab, Informerar om Vatten- och avloppslaboratoriet. Utför även siktanalyser. Provtagning av vatten och avlopp, hur ska jag göra?

 

Varmt välkommen!