Vatten och avloppsrådgivning

Vatteninfo Sverige AB erbjuder tjänsten vatten- och avloppsrådgivning på uppdrag åt Sveriges kommuner. Vi ger enskilda hushåll och samfälligheter professionell rådgivning om vilka lösningar som är mest lämpade för kommunens invånare med enskilda VA-lösningar. Rådgivningen sker via telefon eller på plats på kommunhusen. Uppdraget kan innehålla teknisk rådgivning om enskilt vatten- och avlopp, hjälp att fylla i blanketter, information om kommunala VA-utbyggnader m.m.

Norrtälje

I Norrtälje kommun är det Utvecklingscentrum för vatten, ett kommunalt bolag, som ger rådgivning i vår permanenta utställning där ni kan se tekniken i verkligheten. Slutna tankar, BDT anläggningar, minireningsverk, pumpstationer och snålspolande toaletter visas på plats samtidigt som ni får rådgivning av UCV.
boka här

Värmdö

Vi erbjuder gratis rådgivning till privatpersoner och allmänheten i Värmdö kommun. Rådgivning på telefon eller på plats på torsdagar.
boka härBokning i andra kommuner och för företag

Här kan du boka neutral avloppsrådgivning per telefon eller digitalt. Vatteninfo ger rådgivning om vatten och avlopp till fastighetsägare och företag. Vatteninfo Sverige AB är specialister på Vatten och avlopp utanför de kommunala anläggningarna. I Vatteninfo finns kunskap och praktik. Genom VA-rådgivningstjänsten hjälper vi er att lösa era vatten och avloppsproblem, neutralt och med sakkunskap.

VA-rådgivningen sker per telefon eller digitalt och vi kan förmedla andra tjänster som kan behövas i ärendet. Vid bokning kommer en bekräftelse på e-post.

För att kunna bedöma om du behöver en längre rådgivning, bjuder vi på 15 minuters orienterande samtal utan kostnad Om vi löser ditt problem på 15 minuter, behöver du inte betala för samtalet, är ditt problem mer komplicerat, då behöver du betala för tjänsten.

Vatteninfo Sverige AB utför rådgivningstjänster på uppdrag av kommuner som erbjuder tjänsten till privatpersoner.

Om inte din kommun har den tjänsten, eller om du är företagare och vill ha rådgivning som berör din verksamhet, erbjuder vi dig en timmes kvalificerad neutral rådgivning om vatten eller avlopp vi telefon.

Rådgivningen kostar 900 kr (inkl. moms) per timme och du kommer att få veta vilka tekniska lösningar som passar just dina behov av rening av enskilt avlopp eller beredning av dricksvatten. Förbered eventuella analyser och kartor för att ha bra underlag till vårt samtal. boka här