Kurser

Här är de kurser vi har inplanerade framöver. Hittar du inte vad du söker? Kontakta oss så hjälper vi dig

Dricksvattenkurs för entreprenörer, företag och samfälligheter
Kurstillfällen
12 januari 2023

Kunskap om korrekt provtagning av dricksvatten, vattnets biologiska föroreningar samt kemiska sammansättning
Kurstillfällen
3 november 2020
19 januari 2023

Grundläggande teknisk och juridisk kunskap om förvaltning av gemensamhetsanläggning för dricksvatten, (2 dagar)
Kurstillfällen
4 - 5 november 2021
1 - 2 december 2022

Grundläggande kunskap i förvaltning av ledningar för avlopp och dricksvatten

Kurser för företag och samfälligheter anpassade efter önskemål

Diplomkurs - utsläpp av avloppsvatten. För dig i behov av professionell provtagning av avloppsvatten. Har Vatteninfo AB i samarbete med WSP en ny kursomgång som uppfyller kraven i SNFS 1990:11.

En kurs för alla markentreprenörer som vill veta mer om vad som gäller juridiskt i kontakten med privatpersoner vid anläggningsarbeten samt hur man skriver bra avtal med mera

En kurs för alla markentreprenörer som vill veta mer om vad som gäller juridiskt i kontakten med andra företag och kommuner vid anläggningsarbeten samt hur man skriver bra avtal, med mera.

Diplomkurs – entreprenadjuridik, anläggning och livsmedelshygien (VA). En specialdesignad kurs för dig som är entreprenör och gör VA-installationer mellan hus och tomtgräns.