Vatteninfo Sverige AB


2023-02-09

Dricksvattenprovtagning för fastighetsägare, entreprenörer, samfälligheter och företagare

Syftet med kursen: Få en ökad kompetens och trygghet för provtagning av dricksvatten och minimera de misstag som kan påverka tillförlitligheten i analysresultatet. 

Innehåll: 

  • Lagstiftning dricksvatten

  • Vattnets kemiska sammansättning

  • Vattnets biologiska föroreningar

  • Provtagning, när

  • Provtagning, hur  

 

Pris: 5000kr

Pris för GemVA Samfälligheter och utställare i Vattenexpo 50% rabatt

Anmälan
Anmälan sker här 
Det finns även möjlighet att beställa kursen till ett önskat datum eller hos er för en tillkommande avgift. 

 

Vid frågor, önskemål eller annat rörande kursen skicka ett mail till info@vatteninfo.com