Vatteninfo Sverige AB


2024-06-11

GEMVA TRÄFFAR - GEMOVA modellen - Bromma kl 17.00

Vi träffas på Slussen Biz lokalen på Karlsbodavägen 9 i Bromma. (hitta hit)

Vi startar kl 17.00 ch beräknas vara klara  ca 19.00. Vi bjuder på lätt förtäring.

Redovisning av projektet Generella Modeller för småskaliga VA lösningar i Kust och landsbygd.

Projektet med att ta fram generella modeller för småskaliga vatten opch avloppslösningar är klar och vi redovisar resultaten för alla som vill veta vilka lösningar som finns idag för att utveckla oimråden med vattenbrist och övergödning utan att tumma på hållbarheten.

Konsulten Amelia Morey Strömberg, författare till rapporten berättar om aktuella marknadslösningar och ger upphandlingstips till de som vill löösa vatten och avlopp tillsammans.


Mer information och anmälan!