Vatteninfo Sverige AB


2024-06-03

GEMVA riksföreningen - Diskussion för aktiva - Diskussionsmöte 1 14.00- 16.00

 

Vi startar en diskussion utan förpliktelser om hur vi organiserar oss i en riksomfattande organisation för samfälligheter/ AB och andra former av förvaltning av gemensamt vatten och avlopp.

Vi har riksföreningen för enkilda vägar som förebild och vill som dem bli en kraft att räkna med.

Vi startar redan kl 14 med dem som vill delta i processen med att bilda föreningen och vi avslutar 16-16.30 med att redovisa våra planer. Anmäl er hä så snabbt ni kan, så vet vi vilka som är intresserade. 

Dagordning

  1. Introduktion, behövs en riksförening för gemensamt vatten och avlopp?
  2. Form: Ideel förening, AB, stiftelse eller vad passar bäst? Exemplen svenskt vatten och riksföreningen för enskilda vägar samt andra branschoganisationer och riksorganisationer. Diskussion
  3. Nästa steg
  4. Nästa möte. Mötesformer.

 

Mer information och anmälan!