Vatteninfo Sverige AB


2024-06-10

GEMVA TRÄFFAR - GEMOVA modellen - Värmdö

GEMOVA modellen - Värmdö

Projektpresentation Generella Metoder för småskaliga vatten och avloppsanläggningar.

Plats Kaserngatan 11 , Campus Roslagen

Tid kl 13.00 (se program nedan)

 

Vi har arbetat med att ta fram tekniska, organisatoriska och upphandlingsmässiga lösningar för områden med vattenbrist och övergödningsproblematik i kust, landsbygd och öar.

Systemen ska vara anpassade för de som vill arbeta tillsammans med att lösa vatten och avloppsproblem utanför de kommunala infrastrukturerna.

Projektet som finansieras av LEADER Stockholmsbygd och som leds av BLU, Björkö Landsbygdsutveckling, involverade tre olika kommuner i Stockholms kustområde, Värmdö, Haninge och Norrtälje.

Projektet försöker ge ett panorama över vilka möjliga tekniska lösningar som redan finns på marknaden och hur dessa kan kombineras på robusta och hållbara sätt, samt upphandlas för att lösa vatten och avloppsförsörjning i grupper av minst 25 fastigheter.

Vi har publicerat ett preliminärt dokument på gemova.se och vill gärna höra era synpunkter på de föreslagna lösningarna.

 

Program

 

13.00 Presentation av de närvarande.

13.30 Information om projektägaren BLU, Björkö landsbygdsutveckling.

13.45 Presentation av projektet GEMOVAs slutdokument. Amelia Morey Strömberg, Vatteninfo Sverige AB.

14.15  diskussion om framtida system för småskaliga gemensamma VA anläggningar och hur dessa kan bidra till kommunens utveckling.

15.00 avslutning

 

Mer information och anmälan!