Vatteninfo Sverige AB


2024-06-12

GEMOVA modellen - Norrtälje

Hej,

Vi vill bjuda in er till ett informationsmöte om vårt projekt GEMOVA (Generella Modeller för Vatten och Avloppslösningar i landsbygd, kust och öar), som har pågått under ett par år.

Program

13:00 Introduktion av projektet samt av projektägare BLU 

13:15 GEMOVA modellens huvudstruktur

14:00 Diskussion om de olika alternativa organisationsformerna och tekniska lösningar

15:00 avsklutning

Mer information och anmälan!