Vatten och avloppsrådgivning
Experter på vatten och avlopp för enskilda hushåll och samfälligheter ger rådgivning om vilka lösningar som är de mest lämpade i ert fall. Juridik, administration och teknik.

Norrtälje

I Norrtälje kommun är det Utvecklingscentrum för vatten, ett kommunalt bolag, som ger rådgivning i vår permanenta utställning där ni kan se tekniken i verkligheten. Slutna tankar, BDT anläggningar, minireningsverk, pumpstationer och snålspolande toaletter visas på plats samtidigt som ni får rådgivning av UCV.
boka här

Värmdö

Vi erbjuder gratis rådgivning till privatpersoner och allmänheten i Värmdö kommun. Rådgivning på telefon eller på plats på torsdagar.
boka härBokning i andra kommuner

Vatteninfo Sverige AB utför rådgivningstjänster på uppdrag av kommuner. Om inte din kommun har den tjänsten erbjuder vi dig en timmes kvalificerad neutral rådgivning om vatten eller avlopp på egen fastighet. Rådgivningen kostar 800 kr per timme och du kommer att få veta vilka tekniska lösningar som passar just dina behov av rening av enskilt avlopp eller beredning av dricksvatten. Förberedd eventuella analyser och kartor för att ha bra underlag till vårt samtal.
boka här