Vatten och avloppsrådgivning
Experter på vatten och avlopp för enskilda hushåll och samfälligheter ger rådgivning om vilka lösningar som är de mest lämpade i ert fall. Juridik, administration och teknik.

Norrtälje

I Norrtälje kommun är det utvecklingscentrum för vatten, ett kommunalt bolag, som ger rådgivning i vår permanenta utställning där ni kan se tekniken i verkligheten. Slutna tankar, BDT anläggningar, minireningsverk, pumpstationer och snålspolande toaletter visas på plats samtidigt som ni får rådgivning av UCV.
boka här

Värmdö

Vi erbjuder gratis rådgivning till privatpersoner och allmänheten i Värmdö kommun. Rådgivning på telefon eller på plats på torsdagar.
boka här