Vatten och avloppsrådgivning

Vatteninfo Sverige AB erbjuder tjänsten vatten- och avloppsrådgivning på uppdrag åt Sveriges kommuner. Vi ger enskilda hushåll och samfälligheter professionell rådgivning om vilka lösningar som är mest lämpade för kommunens invånare med enskilda VA-lösningar. Rådgivningen sker via telefon eller på plats på kommunhusen. Uppdraget kan innehålla teknisk rådgivning om enskilt vatten- och avlopp, hjälp att fylla i blanketter, information om kommunala VA-utbyggnader m.m.

Östhammar

Vatteninfo Sverige AB ger rådgivning om avlopp till Östhammars kommuns invånare på kommunens uppdrag från och med 2023-01-01. Vi erbjuder Östhammars kommuns fastighetsägare vars fastigheter har fått kommunal tillsyn, rådgivning om små avloppsanläggningar.

boka här

Behöver du hjälp att boka? Ring Östhammars kommun direkt Tel: 0173-860 00 E-post: osthammardirekt@osthammar.seBokning i andra kommuner och för företag

Här kan du boka neutral avloppsrådgivning per telefon eller digitalt. Vatteninfo ger rådgivning om vatten och avlopp till fastighetsägare och företag. Vatteninfo Sverige AB är specialister på Vatten och avlopp utanför de kommunala anläggningarna.

I Vatteninfo finns kunskap och praktik. Genom VA-rådgivningstjänsten hjälper vi er att lösa era vatten och avloppsproblem, neutralt och med sakkunskap.

boka här