logo

Skandinavisk Kommunalteknik AB, SKT

08-54440790 • 183 14, Täby • info@kommunalteknik.se

Hemsida

Enskilda fastigheter och samfälligheter

I behov av vatten och avlopp? Om du bor nära strandkanten, områden med bergig, flack eller kuperad terräng med stora höjdvariationer är valet lätt – LPS® tryckavlopp från SKT. Det som hade blivit en svårgenomförd och dyr affär med ett konventionellt självfallssystem är med vår originalprodukt istället en kostnadssänkande åtgärd för er samfällighet. 

Pumpar, rör, tankar, ledningsnät, kablar och frostskydd – vi skräddarsyr en avloppslösning i världsklass utifrån er fastighets förutsättningar.

 

Tjänster för privatpersoner

Vi vet, vatten och avlopp ska bara fungera! Som privatkund kan du helt och hållet lämna över alla faser av implementeringen av ditt nya avlopp i SKT:s trygga händer. När tryckavloppet väl ligger i marken så behöver du aldrig tänka på det igen. LPS tryckavlopp är nämligen underhållsfritt och behöver inga förebyggande underhåll. 

  • Kostnadsfri rådgivning

  • VA-utredning

  • Projektering

  • Dimensionering

  • Planering av avloppsnät

  • Underhåll av LPS

  • Service och reparation

En permanent lösning

Ute efter en långsiktig lösning? Installera en gemensam avloppslösning för samfällighetens vatten och avlopp. Ett permanent och hållbart tryckavlopp som är optimalt för glesbygd, skärgårdsmiljöer eller omvandlingsområden. 

Synergieffekterna av att lägga ett gemensamt vatten och avlopp är flera. Att samförlägga vattenledningar öppnar t.ex. upp för en utbyggnad av det markbaserade elnätet, som är mindre känsligt mot väder och vind, samt möjligheten till ett fiberoptiknät för snabb bredbandsuppkoppling.

Vi hjälper er med gemensamt vatten och avlopp!

Att lägga vatten och avlopp i en samfällighet kräver rätt tillvägagångssätt och planering. På Skandinavisk Kommunalteknik har vi 45 års erfarenhet av att hitta rätt avloppslösning till samfälligheter i de mest svårhanterade av miljöer. Detta är mångårig erfarenhet som vi omsätter i ovärderlig rådgivning genom alla faser på vägen till ett gemensamt vatten- och avloppsnät. Vid behov hjälper vi även till med att bilda själva samfälligheten. 

Behöver ni vägledning? Kontakta oss!

 

Läs hur Trosa Kommun har löst vatten och avloppsfrågan på Öbolandet

http://www.mynewsdesk.com/se/skandinavisk-kommunalteknik/news/trosa-kommun-satsar-paa-oebolandet-nu-finns-kommunalt-vatten-och-avlopp-125089

Läs om hur Baltora VA-samfällighet löste avloppsproblemen i sitt område.

http://www.mynewsdesk.com/se/skandinavisk-kommunalteknik/news/det-loeser-sig-inte-av-sig-sjaelvt-om-man-saeger-saa-91527