logo

Kingspan BAGA

0455-616150 • Torskorsvägen 3 371 48, KARLSKRONA • info@baga.se

Hemsida

Länken mellan vatten och avlopp

Det hänger ihop! Dricksvatten blir till avloppsvatten som blir till dricksvatten – allt hänger ihop i ett och samma kretslopp. BAGA har stor erfarenhet och kunskap om hur vattenreningsfilter och avloppsanläggningar fungerar och påverkar varandra. BAGA är ett tryggt val! 

Se filmen om BAGA!

© Copyright filmare: Peter Sundkvist 

Filmen får inte kopieras och användas i andra sammanhang utan VattenInfo:s tillstånd.