logo

BAGA Water Technology AB

0455-616150 • Torskorsvägen 3 371 48, KARLSKRONA • info@baga.se

Hemsida

Länken mellan vatten och avlopp

Det hänger ihop! Dricksvatten blir till avloppsvatten som blir till dricksvatten – allt hänger ihop i ett och samma kretslopp. BAGA har stor erfarenhet och kunskap om hur vattenreningsfilter och avloppsanläggningar fungerar och påverkar varandra. BAGA är ett tryggt val!