logo

Jets Sverige AB

08-756 94 09 • Tillverkarvägen 8, 187 66, Täby • info@jets.se

Hemsida

Enskilt avlopp med komplett avloppsanläggning från Jets™

Ska du anlägga ett enskilt avlopp erbjuder Jets™ kompletta avloppsanläggningar för såväl villor, stugor och fritidshus utanför det kommunala VA-nätet. Välj vår vakuumtoalett med olika mottagningsalternativ som till exempel sluten tank, förbränning eller biotank. I kombination med vår gråvattenreningsanläggning Ecomotive A02 ger detta dig ett toalettsystem med källseparerat avlopp som är tryggt, miljövänligt och kräver minimalt med underhåll.

 

Läs mer om oss här!