logo

FANN VA-teknik AB

08-7610221 • 183 14, Täby • post@fann.se

Hemsida

Dags för nytt avlopp?

Oavsett om du tittar efter en lösning för sommarstugan, villan eller för en hel samfällighet så kan vi erbjuda en avloppslösning anpassad efter dina och ditt hus förutsättningar och behov. Grundtanken vid utvecklandet av våra produkter är att avloppsystemet skall vara robust och kräva minimal skötsel, oavsett om det gäller permanentboende eller fritidshus. Få fastighetsägare vill ha avlopp som hobby! 

Använd vår guide hitta rätt produkt på vår hemsida, som enkelt tar dig igenom de steg som behövs för att ge dig ett förslag på lösning för ditt enskilda avlopp. Vi har även regnvattentankar för att ta till vara på regnet som faller ned.

 

FANN Blue – Världens bästa trekammarbrunn 

FANN Blue Trekammarbrunn

Se en film om FANN Blue Trekammarbrunn

FANN Regnvattentank – din egen vattenreserv

FANN Regnvattentank
> Läs mer om FANN Regnvattentank

 

Med ett avloppssystem från FANN har du också en 10-årig funktionsgaranti!

Snart 30 verksamma år och över 60 000 levererade avloppsanläggningar. På FANN VA-teknik AB lever och andas vi för bättre lösningar att behandla vatten på.

FANN är ett miljöteknikföretag. Det innebär att vi utvecklar lösningar som alltid sätter miljö och kvalitet i första rummet – både när det gäller produkternas utformning, våra processer och transporter. Vi har minsta möjliga CO2-påverkan, väljer enbart återanvändningsbart material, använder biogas vid uppvärmning i processen och undviker hälsovådliga ämnen i produkterna.

  • Låg CO2-påverkan
  • Återanvänder plastmaterial
  • Använder biogas vid uppvärmning i processen
  • Inga hälsovådliga ämnen i produkterna

Som ett led i vårt miljö- och kvalitetsarbete är FANN certifierade enligt ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö)