logo

Fann VA-teknik AB

08-7610221 • 175 27, Järfälla • post@fann.se

Hemsida

Dags för nytt avlopp?

Oavsett om du tittar efter en lösning för sommarstugan, villan eller för en hel samfällighet så kan vi erbjuda en avloppslösning anpassad efter dina och ditt hus förutsättningar och behov. Gör testet på vår hemsida och få förslag på vilket system som passar dig.

Grundtanken vid utvecklandet av våra produkter är att avloppsystemet skall vara robust och kräva minimal skötsel, oavsett om det gäller permanentboende eller fritidshus. Få fastighetsägare vill ha avlopp som hobby!

IN-DRÄN® är nya generationens avloppsrening som ger en bättre rening på mycket mindre yta. Systemet är kostnadseffektivt och passar överallt – även när utrymmet är begränsat och terrängen är svår, t ex med högt grundvatten eller stenig mark.

Med ett avloppssystem från FANN har du också en 10-årig funktionsgaranti!

 

25 år och 50 000 installerade system

FANN VA-teknik AB är ett svenskt miljöteknikföretag.Verksamheten inleddes i Sverige 1990 med försäljning av infiltrationssystem under varumärket IN-DRÄN®. Fyra år senare startade företaget tillverkning av produkter i rotationsgjuten polyeten.I dag är FANN ledande på den svenska marknaden och bolaget ingår i FANN-gruppen med dotterbolag i Sverige, Finland, Norge och Polen.
FANN arbetar aktivt med kvalitet och är certifierat enligt ISO 9001:2008.