logo

Alnarp Cleanwater Technology AB

040-462690 • Pomonavägen 4. 230 53, Alnarp • info@alnarpcleanwater.se

Hemsida

Alnarp Cleanwater utvecklar kretsloppsbaserade bioreningsverk för enskilt avlopp. I huvudsak arbetar vi med att utveckla och sälja vårt bioreningsverk ACT®, som vi är väldigt stolta över.

Miljökunskap möter teknisk kompetens
På vårt huvudkontor i vackra Alnarp möts teknisk kompetens och miljökunskap. Alla medarbetare på Alnarp Cleanwater har gemensamt att vi vill göra det enkelt och fördelaktigt för ägare av enskilda avlopp att vara miljöhjältar. Vi är bekymrade över den negativa påverkan på miljön som de enskilda avloppen ofta har. Därför är vi otroligt stolta över vårt bioreningsverk som löser problemen på ett naturligt sätt samtidigt som det är en smidigare och robustare produkt för våra kunder.

Vårt bioreningsverk
I alla tider har mikroorganismer och vattenväxter renat vatten genom att de livnär sig på olika ämnen och i vårt bioreningsverk ACT® utnyttjas de processerna maximalt. Detta gör tekniken lika välbeprövad som modern.

Ett framtidssäkert avlopp
ACT® har en enastående förmåga att ta hand om oönskade ämnen i enskilt avlopp.  Det renar till och med vattnet från vissa ämnen som det idag talas om men som det ännu inte ställs reningskrav på. 

Allt från mindre fritidshus till stora anläggningar som hotell kan med fördel använda ACT®, som enkelt kan byggas till senare för att klara av en högre kapacitet. ACT® är lämpligt både för normal och för hög skyddsnivå och kan även anpassas senare vid förändrade förutsättningar eller regler.

 

Film om Alnarp Clean Water

För att underlätta för er i dessa tider, har vi filmat utställarna på vattenexpo.

© Copyright filmare: Peter Sundkvist 

Filmen får inte kopieras och användas i andra sammanhang utan VattenInfo:s tillstånd.