logo

Topas Vatten AB

08-7670030 • Vasavägen 82 181 41, Lidingö • info@topasvatten.se

Hemsida

 

Topas avloppsreningsverk är ett av de i särklass mest respekterade i branschen.
Topas Plus är reningsverk baserade på mekanisk, biologisk och kemisk rening
med fällningskemikalier samt inbyggd efterbehandling. Renar WC, bad-, disk och
tvättvatten och finns i storlekar som passar enstaka hushåll upp till mindre
samhällen.


Den egna driftorganisationen och tillhörande driftavtal ger produkten en
process- och funktionsgaranti under hela dess livslängd.
Topas Plus är EU-certifierad enligt, CE/EN-12566-3 2014 för att klara hög
skyddsnivå.

Topas Vattens minireningsverk | Offert | Hemsida

Nyhet! 

För att underlätta för er i dessa tider, har vi filmat utställarna på vattenexpo.

 

 

 

© Copyright filmare: Peter Sundkvist 

Filmen får inte kopieras och användas i andra sammanhang utan VattenInfo:s tillstånd.