logo

Scandia Pumps AB

0300-521210 • Kabelgatan 7 434 37, Kungsbacka • info@scandiapumps.com

Hemsida

PUMPTEK LTA TRYCK­AVLOPPS­SYSTEM

Trycksatt avlopp är det modernaste alternativet för områden där traditionella avlopp med självfall tidigare inte varit möjligt på grund av svåra topografiska förhållande, hög installationskostnad eller både och. PUMPTEK LTA tryckavloppssystem möjliggör ett underhållsfritt avloppsystem till en rimlig kostnad. Som en helhetslösning är systemet skonsamt mot både naturen och plånboken och mycket användarvänligt.

 

Prioriterar Slutanvändaren

Slutanvändaren är vår första prioritet och därför sätter vi stor fokus på att få till ett system som är så underhållsfritt som möjligt och som kräver så lite insats av fastighetsägaren som möjligt.

PUMPTEK tryckavlopp är formgivna för att motverka driftstörningar som förekommer i äldre system.

Vi rekommenderar alltid att skärande centrifugalpumpar används, som maler sönder allt flytande material. 

Att tvingas möta kommunens krav för ett nytt avloppssystem var oroväckande och verkade vara mycket omständligt. Vi fick vägledning genom hela processen och är övertygade att vi gjorde rätt som valde PUMPTEK LTA. 

Med Dig Hela Vägen

För att kunna göra dig så trygg och nöjd som möjligt väljer vi att erbjuda en helhetslösning för PUMPTEK LTA Tryckavloppssystem. Vi är helt enkelt redo att bistå dig med tips och råd alla steg i projektering, installation och skötsel av ditt nya avloppssystem.

Pumptek Pumpstation

Oftast när man anlägger ett PUMPTEK LTA tryckavloppssystem installeras en pumpstation vid varje fastighet. En komplett pumpstationen levereras färdig för anslutning på tryckledningen:

  • Skärande centrifugal tuggerpump – maler sönder allt flytande material, kan torrköras, tål varierande inflöde 
  • Vipplös nivåreglering – rör sig inte och påverkas inte av fettbildning
  • Kontrollskåp + larm – auto och manuell körning, motorskydd, drifttidsmätare
  • Pumpsump med flera höjdutföranden samt teleskopiskt lock – enkelt att anpassa efter markförhållanden.
  • Inre rörledning av korrosionsfritt material – med snabbkoppling för enkel upptagning av pump.

 

 

Läs mer på hemsidan

 

Ladda hem Broschyr

 

Kontakta Oss