logo

Wavin

016-541 00 00 • Kjulamon 6 635 06, ESKILSTUNA • wavin.se@wavin.com

Hemsida

Wavin ingår i Mexichem koncernen som är världens största plaströrsproducent.

I Europa finns Wavin representerat i 25 länder med ett omfattande produktprogram och inte minst ingående kunskaper om VA och VVS lösningar.

Våra produkter utgör en central funktion i de flestas vardag – dock ofta utan att många vet om det. Produkterna finns nämligen ofta bakom väggar, under golv, vägar, parkeringsplatser och åkrar. Det rör sig om lösningar för en trygg distribution av dricksvatten, hållbar förvaltning av dagvatten och spillvatten, energieffektiv uppvärmning och kylning av byggnader, inomhusavloppsystem samt produkter för Telekom och kabelkanalisation.