logo

Borrspecialisten i Stockholm AB

0739401791 • Kallkärrsvägen 9 14141, Huddinge • info@bssab.com

Hemsida

Brunnsborrare i andra generationen 

VI HAR BORRAT BRUNNAR I STOCKHOLM MED OMNEJD SEDAN ÅR 2000

                                              

Vi på Borrspecialisten är Sitac-certifierade Brunnsborrare och borrar kontinuerligt vattenbrunnar för kunder över hela Stockholm med omnejd. Med lång erfarenhet och rätt kunskap rår vi om hela projektet från projektering till utförande och installation. Givetvis sker allt enligt SGU’s riktlinjer så att ni kan känna er trygga med er brunn och ert dricksvatten.

När man borrar efter vatten så brukar man vanligtvis borra djupt ner, förbi jordlagren och ända ner till berget vilket kräver både geopraktiska kunskaper och rätt maskiner. För att jord och föroreningar sedan inte ska kunna ta sig in i brunnen ska röret säkras upp med ett tjockt foderrör. Efter att man tagit sig förbi jorden tätas utrymmet mellan röret och berget igen med cement som hindrar ytligt dagvatten från att tränga sig in. Därefter kan man fortsätta att borra tills man nått ner till grundvattnet som finns lagrat i sprickor nere i berget.                                                                                                     

Vår vision är att med fokus på våra kärnområden producera en lönsam anläggning på ett säkert, miljömässigt och ansvarsfullt sätt för att skapa långsiktigt värde åt beställaren.

 

                            Välkommen att kontakta oss om ni behöver hjälp!

 

Följ oss gärna på Facebook & Instagram