logo

Ambiductor AB

08-50167676 • Propellervägen 6B 183 62, TÄBY • info@ambiductor.se

Hemsida

Energimätare, vattenmätare, oljemätare,
Internet-of-Things och smart metering

Med många års erfarenhet inom mätteknik, kommunikation, styrsystem och flödesteknik kan vi erbjuda en trygg, rättvis och noggrann lösning anpassat efter era behov.

https://ambiductor.atlassian.net/wiki/spaces/WIKI/pages/21889036/

Ambiductor grundades 2010 som ett privat svenskägt aktiebolag. Vi säljer smarta, uppkopplade mätare och givare till främst VA, fjärrvärme och fastigheter. Vi drivs varje dag av att vara främst i vår bransch. Vi lägger stor vikt vid att använda väl testade produkter med den senaste tekniken till ett konkurrenskraftigt pris. Det är en tuff utmaning som vi gärna axlar. Vi var först i Europa att leverera certifierade fjärrvärmemätare uppkopplade med Internet-of-Things via LoRa.

Ambiductor kombinerar kunskap inom mätteknik och sensorteknik med avancerad och säker kommunikation på en unik nivå. Våra specialitéer är tuffa applikationer, kommunikationslösningar och hårda krav. Vi arbetar med avancerad men beprövad teknik, ofta med industriell kvalité. Våra speciella produkter och vår kompetens gör även att vi ofta samarbetar med andra branschkolleger.

                                                                           

Vårt främsta ledord är samarbete, där vi delar med oss och tar del av kompetens inom alla våra partners.

Hållbarhet

Vår jord är den enda vi har, och vi arbetar därför mycket med aktivt miljöarbete. För oss är inte en miljöpolicy ett betydelselöst papper, utan vår grogrund. Vår bakgrund är från företag med miljön i centrum, och vi arbetar därför efter dessa principer.

Vi ställer höga krav på våra leverantörer och oss själva att alltid välja alternativ som är mest gynnsamma för vår miljö. Det är vår målsättning att bli diplomerade inom miljö.

Varje år sammanställer vi en hållbarhetsredovisning som granskar och värderar det gångna årets arbete inom sociala, ekonomiska och miljömässiga insatser. Vi gör uppföljning av alla avfall och CO2-utsläpp.