logo

Stockholm Water Technology AB

087076120 • Stockholmsvägen 116B 18730, Täby • info@stockholmwater.com

Hemsida

 

Om oss

Stockholm Water Technology (SWT) är ett svenskt företag baserat i Stockholm som
utvecklar och designar hållbara vattenreningslösningar. Våra produkter integrerar
hårdvara med mjukvara och grundar sig i en teknik utvecklad på Kungliga Tekniska Högskolan efter 15 års forskning.

 

En komplett vattenlösning till ditt hem

Ett komplett system i ett kompakt format, för hållbart och säkert dricksvatten. Tack
vare en unik patenterad lösning reducerar vår produkt Fors de vanligaste vattenföroreningarna och behåller samtidigt vattnets naturligt rika smak.

Fors renar brunnsvatten, ytvatten (sjöar, dammar, vattendrag), kommunalt vatten och kan skräddarsys efter dina behov. Produkten kommer i tre storlekar: Fors S, Fors M samt Fors L, med kapacitet att rena upp till 700-, 1500- samt 3000L/dag.

                        

 

Fördelar

 

Om tekniken

Fors renar vatten med en teknik som är baserad på kapacativ avjonisering. En
programmerbar elektrostatisk potential appliceras på elektroder i kontakt med
vatten, vilket i sin tur tar bort laddade organismer och specifika organiska föroreningar.
Ett tydligt exempel är saltvatten som består av negativt laddade kloridjoner och
positivt laddade natriumjoner. När den elektrostatiska potentialen är applicerad på
elektroderna attraheras jonerna till den motsatt laddade elektroden.
När elektroderna är mättade bryts strömmen och släpper ut jonerna i en separat rejektvattenström.
Vattnets metalliska, salt, mikrobiella och organiska innehåll är skräddarsytt försäkra dricksvattennivåer eller för nivåer som krävs för den specifika applikationen.
En fördel med tekniken är att den har en väldigt bred reningsprofil och tar bort många fler olika typer av föroreningar jämfört med andra lösningar.

 

 

Kontaktuppgifter

Roger Forsberg
Chief Commercial Officer
073 091 87 39

roger.forsberg@stockholmwater.com

Stockholm Water Technology AB
Stockholmsvägen 116B
187 30 Täby, Sweden

stockholmwater.com