Välkommen till det öppna Vattenbiblioteket!
En databas där du hittar rapporter om vatten

Titel Författare
Inspirationsguide för användning av regn och dagvatten i fastigheter REWAISE
Naturligt radioaktiva ämnen, arsenik och andra metaller i dricksvatten från enskilda brunnar Britt- Marie Ek och Bo thunholm, SGU, Inger Östergren, Rolf Falk och Lars Mjönes
Avsloppslam på Åkermark - Vad behöver vi veta om oönskade organiska ämnen? Maritha Hörsing
Juridiken kring vatten och avlopp Jonas Christensen
Strålsäkerhetscentralen 2008. Metoder för avlägsnande av radionuklider från hushållsvatten. P. Vesterbacka, T. Turtiainen, K. Hämäläinen, L. Salonen, H. Arvela
Hållabara fiskodlingssystem för framtidens livsmedelsproduktion Maria Gunnarsson
Sammanställning och utvärdering av små avloppsanläggningar utifrån tillförlitligheten hos angivna reningsgrad Vendy Lymeus
Vattenförbrukningens dygnsvariation Lars Nikell
Utredningen om spridning av PFAS- föroreningar i dricksvatten (M 2015:B) REGERINGSKANSLIET
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; Livsmedelsverkets föreskrifter (Livsfs 2022:12)
Du som är medlem kan logga in här Logga in »