Välkommen till det öppna Vattenbiblioteket!
En databas där du hittar rapporter om vatten

Titel Författare
Hållabara fiskodlingssystem för framtidens livsmedelsproduktion Maria Gunnarsson
Sammanställning och utvärdering av små avloppsanläggningar utifrån tillförlitligheten hos angivna reningsgrad Vendy Lymeus
Vattenförbrukningens dygnsvariation Lars Nikell
Utredningen om spridning av PFAS- föroreningar i dricksvatten (M 2015:B) REGERINGSKANSLIET
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30 om dricksvatten
Riskhantering gällande avsaltat vatten Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:20) om dricksvatten
Capacity of biochar filters for wastewater treatment in onsite systems ‒ Technical Report Sahar S. Dalahmeh
Förslag till nationella riktlinjer för registrering av uppgifter om små avlopp Emma Sjögren, Jane Hjelmqvist, Marie Albinsson och Mats Johansson
Mikrobiologiska parametrar i bilaga 2 i bokstavsordning Livsmedelaverket
Material i kontakt med dricksvatten – myndighetsroller och ansvarsfrågor Statens offentliga utredningar SOU 2014:53
Du som är medlem kan logga in här Logga in »