Välkommen till det öppna Vattenbiblioteket!
En databas där du hittar rapporter om vatten

Titel Författare
Naturligt radioaktiva ämnen, arsenik och andra metaller i dricksvatten från enskilda brunnar Britt- Marie Ek och Bo thunholm, SGU, Inger Östergren, Rolf Falk och Lars Mjönes
Avsloppslam på Åkermark - Vad behöver vi veta om oönskade organiska ämnen? Maritha Hörsing
Juridiken kring vatten och avlopp Jonas Christensen
Strålsäkerhetscentralen 2008. Metoder för avlägsnande av radionuklider från hushållsvatten. P. Vesterbacka, T. Turtiainen, K. Hämäläinen, L. Salonen, H. Arvela
Hållabara fiskodlingssystem för framtidens livsmedelsproduktion Maria Gunnarsson
Sammanställning och utvärdering av små avloppsanläggningar utifrån tillförlitligheten hos angivna reningsgrad Vendy Lymeus
Vattenförbrukningens dygnsvariation Lars Nikell
Utredningen om spridning av PFAS- föroreningar i dricksvatten (M 2015:B) REGERINGSKANSLIET
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30 om dricksvatten
Riskhantering gällande avsaltat vatten Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:20) om dricksvatten
Du som är medlem kan logga in här Logga in »